E-læring kurs for Add Energy

23.09.2021

icon-01
icon-02
I Destino har vi bistått Add Energy med å produsere videoer som skal benyttes til e-læring. E-læring gjør det enkelt og effektiv å lære nye kunnskaper, uansett hvor man befinner seg! Alt foregår digitalt, og dermed kan man også benytte kurset på ulike plattformer.

Vi har satt sammen en oversikt med hva som defineres som en god e-læringsvideo. Sjekk ut Add Energy sine nettkurs her.

 

God planlegging

Nøkkelen til et vellykket e-læringskurs, ligger i forarbeidet. Kurset må være ferdigstilt i forkant, slik at innholdet i videoen komplementerer temaet i kurset - og ikke motsatt. 

I dette tilfellet, presenterte instruktøren manuset glimrende. Det var oversiktlig og ble skrevet ved hjelp av stikkord og kommentarer rundt det grafiske innholdet i videoen. Dette bidro til å sette hele prosessen i høygir, noe som gjorde at vi fikk satt fort i gang.

 

 

Produksjon

Når det gjelder innspilling, er det viktig å ha en bakgrunn som fungerer med innholdet i kurset. I dette tilfellet, skulle kurset inneholde en god del grafiske elementer. Dermed valgte vi å gå for en hvit bakgrunn, slik at personen som presenterte kunne flytte på seg, for å få plass til det grafiske. (Dette må tenkes gjennom og planlegges i forkant, slik at man vet hvor på skjermen det grafiske dukker opp).
3
Dette er også en ideell setting dersom man har flere presentatører på ulike lokasjoner. Man vil da ha ha samme bakgrunn og en sømløs overgang mellom presentørene, selv om de befinner seg på ulike steder. 

Fra et kamera perspektiv, valgte vi å bruke Sony FS7. Dette kameraet benyttet vi også som kilde til lyden (lyden ble tatt opp ved hjelp av mikrofon, koblet til kamera). Vi koblet kamera til en teleprompter (også kjent som autocue), slik at presentatør kunne lese manuset under filming. Dette er supert dersom man ønsker at presentatøren skal se inn i kamera. 

Det er viktig å huske at innspillingen ikke er live. Dermed går det fint å ikke få opptaket perfekt ved første forsøk. Det er ofte lurt å la presentatøren lese gjennom manuset på teleprompteren èn gang, og deretter filme så mange klipp man trenger for å kunne levere et godt produkt. Det er lettere for presentatøren dersom manuset deles inn i mindre deler. Dette kan redigeres sammen i etterkant.


Redigering
Det er her ting virkelig begynner å ta form. Basert på modulens struktur og manus, valgte vi å lage segmenter for hver seksjon. Alle disse ble redigert i samme stil, slik at hele kurset fikk en gjennomgående rød tråd. Dermed vil ikke publikummet fokusere på avvik i stil og design, men kunne benytte tiden til læring. 
En av de største fordelene ved e-læring, er muligheten til å benytte undertekster på ulike språk. Dermed øker det potensielle publikummet. 
 

Dersom du enda er i tvil
Dersom du har et kurs og vurderer å få dette ut på nettet, bør du vurdere å gjøre det ved hjelp av video. Det er en enkel måte å skape engasjerende og dynamisk innhold, og videreformidler budskapet til ditt publikum både enkelt og effektivt.
5
icon-01
icon-02

Andre artikler

Setter kurs mot bærekraftighet

DESTINO
Setter kurs mot bærekraftighet

Banebrytende verktøy for ortose- og protesebrukere

DESTINO
Banebrytende verktøy for ortose- og protesebrukere

Møt Destinerne

DESTINO
Møt Destinerne