Priser og vilkår for brukerstøtte

Vi har 24/7 online brukerstøtte for vår programvare, vennligst besøk våre online ressurser: http://support.destinet.no/user-manual. Her får du informasjon om funksjonalitet og bruk av Destinet™.

Brukerstøtte via telefon og/eller epost mellom kl 8-16 mandag til fredag.

Destino har brukerstøtte i 3 kategorier:

1. Teknisk

Vi sørger for teknisk brukerstøtte av leveransen. Teknisk brukerstøtte består av løpende vedlikehold og oppdatering av publiseringsløsningen (produktet) Destinet, og eventuelle tekniske feil som kan oppstå i forbindelse med denne type arbeid. Dette inkluderer brukerstøtte ved feil/mangler med Destinet grunnfunksjoner.

Denne brukerstøtten er inkludert i Destinet lisensen.

2. Innhold

Hjelp til bruk av systemet, hjelp til redigering av eksisterende innhold, hjelp til innlegging av nytt innhold og help med feilretting av spesialutviklet funksjonalitet. Arbeid relatert til analyse av trafikk og SEO-rådgivning regnes ikke som del av innholdsbrukerstøtte.

Vi anbefaler våre kunder å etablere Basic eller Premium brukerstøttetavtale som dekker henholdsvis 2 og 5 timer pr. måned** med innholdsbrukerstøtte.

Pris kr 1500,- pr. time*.
 

3. Nyutvikling og ekstern support

Vi tilbyr brukerstøtte for utvikling av ny funksjonalitet og større utvidelser og/eller strukturelle endringer på websidene deres. Denne type brukerstøtte er ikke inkludert i noen av våre brukerstøtteavtaler.

Pris kr 1500,- pr. time*.