Hove Home +

Midt mellom Sandvedparken i vest og Stokkelandsvatnet i øst, blant villabebyggelse og grønne lunger, bygger Boligpartner moderne byvillaer med pluss-kvaliteter. Prosjektet selges over flere trinn, og med leilighetsstørrelser fra 41 - 150 m2, finnes det boliger som dekker mange ønsker og behov. 

*3D illustrasjoner i samarbeid med underleverandører / 3D illustrations in collaboration with subcontractors
eldrepar-hoveHome2


“Just live it” er mer enn et uttrykk. Det er et statement og en oppfordring til hvordan vi skal leve livene våre. Suge inn det som skjer her og nå. Ta tak i utfordringene i dag, for å kunne leve et godt liv i morgen. Alene, eller sammen med noen, på det stedet hvor du er aller lykkeligst. "The place you call home" – Hove Home.
H0404
brosjB-mock-trinn1