X

Fant du ikke det du lette etter?

Før du går hadde vi satt pris på hvis du svarte på noen få spørsmål:

Hva var målet for besøket ditt?
Fant du det du lette etter?
Dine tilbakemeldinger hjelper oss å forbedre vår nettside og din brukeropplevelse. 
Alle svar er anonyme.

Setter kurs mot bærekraftighet

13.09.2021

icon-01
icon-02
I sommer fikk vi i Destino æren av å lage nettside, grafiske elementer, videoer og annet snacks for Kolos Aqua. Det har vært en spennende prosess så langt og et prosjekt som har utfordret de kreative hjørnene i hodene våre. Vi bet oss spesielt merke i deres holdninger til bærekraft, noe som er viktigere nå enn aldri før.

Det er mye snakk om klima og bærekraft i disse dager. Dette blir mer og mer viktig, noe menneskene i Kolos Aqua har forstått. 


Tidligere Kolos Inspection AS
Kolos Aqua er tidligere kjent som Kolos Inspection AS. Grunnleggerne av Kolos Aqua ønsket å fokusere enda mer på bærekraft og oppdrettsanlegg innen fiskeri og havbruksnæringen. Da satte de i gang med å etablere Kolos Aqua.

Kolos Aqua foretar blant annet inspeksjon og kontroller av fartøy, landanlegg og sjøanlegg innen fiskeri og havbruksnæringen.


Bærekraft i sentrum
Kolos Aqua sine viktigste arbeidsområder er å verifisere at man oppfyller kravene i lover, forskrifter og standarder innen fiskeri og havbruksnæringen. 

Sertifiserte akvakulturanlegg produserer trygg mat og minimerer negative miljømessige- og sosiale påvirkninger,” sier de selv. 

I kjernen finner man bærekraft - selve hjertet i Kolos Aqua. Alle deres tjenester bygger rundt bærekraft og FN sine bærekraftsmål leder an.

Kolos Aqua kildesorterer- og gjenbruker alt av sitt IT-utstyr og unngår alt av engangsartikler. De har som mål å kjøpe utslippsfri strøm med opprinnelsesgaranti, og å kjøpe klimakvoter for å kompensere for resterende direkte- og indirekte klimagassutslipp. 


Prestisjefylte sertifiseringer
Kolos Aqua kan skryte på seg å være godkjent til å utstede en rekke sertifiseringer, deriblant det prestisjefylte internasjonale Global GAP. Global GAP sertifikatet skal viser at produktet er produsert, tilberedt og håndtert på en sikker måte i tråd med kravene til bærekraft og mattrygghet. 

Global GAP er gyldig i mer enn 135 land og er et av verdens ledende program for mattrygghet.

Sammen med sine kunder sikrer Kolos Aqua bærekraftig- og trygg sjømat. 
icon-01
icon-02

Andre artikler

E-læring kurs for Add Energy

DESTINO

Banebrytende verktøy for ortose- og protesebrukere

DESTINO

Møt Destinerne

DESTINO