Branding / Logo

Merkevarebygging bygger i stor grad på generelle teorier hentet fra kognitiv og sosial psykologi, økonomi og til en viss grad antropologi og sosiologi. De ledende merkevareforskerne i verden er for det meste psykologer og publiserer sine studier i journaler innen forskning på forbrukeratferd og markedsføring.

Merkevarebygging, også kalt (engelsk) branding, er en svært viktig del av virksomhetenes markedsføring. Sterke, etablerte merkevarer gir virksomhetene mange fordeler. Noen av disse fordelene er økt gjenkjøpsfrekvens, høyere prismargin, motstandsdyktighet mot angrep fra nye merker i kategorien og muligheter for attraktive vekstmuligheter gjennom merkeutvidelser, merkeallianser og lisensiater.

Merkenavnet kan utvikles til en symbolsk personifisering eller legemliggjøring av all informasjon knyttet til produktet, og bidrar til å danne assosiasjoner og forventninger rundt det i kundenes bevissthet. Et merkenavn består gjerne av en logo, skriftsnitt, fargeplan, symboler og lyd, som utvikles for å representere egenskaper, fordeler, verdier, ideer og sågar personlighet. Ofte er merkenavnet et registrert varemerke.
Screenshot%202019-05-15%20at%2010_53_09
Screenshot%202019-05-15%20at%2011_30_09
Screenshot%202019-05-16%20at%2009_00_48
Screenshot%202019-05-15%20at%2011_16_46
Screenshot%202019-05-15%20at%2011_14_14
Screenshot%202019-05-15%20at%2011_14_33
Screenshot%202019-05-15%20at%2011_14_23
Aftenbladet-01
01-5
Screenshot%202019-05-15%20at%2011_05_04
01-6
Screenshot%202019-05-15%20at%2013_36_10